นอกเกม

ภาษาอังกฤษ


adv against the rule
คำอธิบาย: เล่นผิดกติกา
ความหมายเหมือนกับ: ผิดกติกา
คำที่เกี่ยวข้อง: unfairly
ตัวอย่างประโยค: กรรมการปรับให้การแข่งขันเป็นโมฆะเพราะผู้แข่งขันเล่นนอกเกม