นอกสารบบ

ภาษาอังกฤษ


adj out of list
คำอธิบาย: ไม่ปรากฏตามทำเนียบรายการ
ความหมายเหมือนกับ: นอกทำเนียบ
ตัวอย่างประโยค: ชื่อคนเหล่านี้อยู่ในบัญชีรายชื่อนอกสารบบ