นอกศาสนา

ภาษาอังกฤษ


n heretic
คำอธิบาย: พวกที่ไม่ได้นับถือศาสนานั้น
ความหมายเหมือนกับ: พวกนอกศาสนา
คำที่เกี่ยวข้อง: schismatic , apostate , sectarian