นอกลู่นอกทาง

ภาษาอังกฤษ


v off the track
คำอธิบาย: ไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้เคยปฏิบัติมา
ความหมายเหมือนกับ: นอกทาง , นอกคอก , นอกรีต
คำที่เกี่ยวข้อง: go astray