นอกรอบ

ภาษาอังกฤษ


adv pre competition
คำอธิบาย: แข่งขันนอกรายการชิงตำแหน่ง
ตัวอย่างประโยค: นักกีฬาทำการแข่งขันนอกรอบก่อนเพื่อคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ