นอกบ้าน

ภาษาอังกฤษ


adv outside
คำที่เกี่ยวข้อง: outdoor
คำตรงข้าม: ในบ้าน
ตัวอย่างประโยค: ใครที่จะเล่นซ่อนแอบให้ไปเล่นนอกบ้านโน่น