นอกบาลี

ภาษาอังกฤษ


v be unconventional
คำอธิบาย: ปฏิบัติไม่ตรงตามธรรมเนียมที่เคยทำมา, กระทำนอกแบบฉบับ
ความหมายเหมือนกับ: นอกครู , นอกรีต , นอกรีตนอกรอย
คำที่เกี่ยวข้อง: not in any book , outlandish , irrelevant