นอกทำเนียบ

ภาษาอังกฤษ


adj out of list
คำอธิบาย: ไม่ปรากฏอยู่ในทำเนียบที่กำหนดไว้
ความหมายเหมือนกับ: นอกสารบบ
ตัวอย่างประโยค: สถานะของเขาเป็นสมาชิกนอกทำเนียบ