นอกถนน

ภาษาอังกฤษ


n road
คำอธิบาย: ที่ท้องถนน
คำที่เกี่ยวข้อง: path , way , roadway , street;