นอกตำรา

ภาษาอังกฤษ


adj eccentric
คำอธิบาย: ที่ผิดไปจากตำราว่าไว้, ที่ไม่มีในตำรา
คำที่เกี่ยวข้อง: untraditional , atheistic
ตัวอย่างประโยค: ผู้เล่นจะใช้วิธีนอกตำราเอาชนะคู่ต่อสู้ได้หรือไม่ต้องคอยติดตามต่อไป