นอกชาน

ภาษาอังกฤษ


n porch
คำอธิบาย: พื้นเรือนนอกชายคา, พื้นที่นอกตัวเรือน
ความหมายเหมือนกับ: นอกชานเรือน
คำที่เกี่ยวข้อง: balcony , platform
คำตรงข้าม: ในชาน , ในตัวบ้าน
ตัวอย่างประโยค: ป้ามานั่งคุยกับเพื่อนบ้านที่นอกชานเป็นประจำทุกเย็น