นอกจากว่า

ภาษาอังกฤษ


conj except
ความหมายเหมือนกับ: เว้นแต่ , เว้นแต่ว่า , นอกเสียจากว่า
คำตรงข้าม: รวมทั้ง