นอกจากนั้น

ภาษาอังกฤษ


conj then
ความหมายเหมือนกับ: นอกจาก , ยิ่งไปกว่านั้น
คำที่เกี่ยวข้อง: moreover , besides
ตัวอย่างประโยค: ยามถูกตัดเงินเดือนนอกจากนั้นเขายังจะถูกภาคทัณฑ์ไว้ด้วย