นอกจาก

ภาษาอังกฤษ


prep besides
ความหมายเหมือนกับ: เว้นเสียแต่ , เว้นแต่
คำที่เกี่ยวข้อง: unless , except , aside from , apart from , other than
ตัวอย่างประโยค: วินัยคงจะไม่สูงกว่านี้อีกแล้วนอกจากจะมีปาฏิหาริย์