นอกจาก

ภาษาอังกฤษ


prep besides
ความหมายเหมือนกับ: เว้นเสียแต่ , เว้นแต่
คำที่เกี่ยวข้อง: unless , except , aside from , apart from , other than
ตัวอย่างประโยค: วินัยคงจะไม่สูงกว่านี้อีกแล้วนอกจากจะมีปาฏิหาริย์

คำที่มี "นอกจาก" ในคำ


นอกจากนั้น conj then
ความหมายเหมือนกับ: นอกจาก , ยิ่งไปกว่านั้น
ตัวอย่างประโยค: ยามถูกตัดเงินเดือนนอกจากนั้นเขายังจะถูกภาคทัณฑ์ไว้ด้วย

นอกจากนี้ conj besides
ความหมายเหมือนกับ: ยิ่งไปกว่านี้
ตัวอย่างประโยค: เมืองที่เราจะไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามมาก นอกจากนี้เมืองนี้ยังส่งเสริมทางด้านอุตสาหกรรมพื้นเมืองอีกด้วย

นอกจากว่า conj except
ความหมายเหมือนกับ: เว้นแต่ , เว้นแต่ว่า , นอกเสียจากว่า
คำตรงข้าม: รวมทั้งค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top