นอกคัมภีร์

ภาษาอังกฤษ


adj unorthodox
ความหมายเหมือนกับ: นอกรีตนอกรอย , นอกทาง
คำที่เกี่ยวข้อง: eccentric , untraditional , atheistic