นอกขอบเขต

ภาษาอังกฤษ


n outside the scope of
คำอธิบาย: ออกนอกบริเวณที่กำหนดไว้
คำตรงข้าม: ในขอบเขต , ภายในขอบเขต
ตัวอย่างประโยค: การกระทำของคุณตอนนี้อยู่นอกขอบเขตแล้วนะ