นอกกาย

ภาษาอังกฤษ


adj worldly
คำอธิบาย: สมบัติอื่นที่นอกเหนือไปจากร่างกาย, สิ่งของที่ไม่สามารถนำไปติดตัวไปได้เมื่อตายแล้ว
ตัวอย่างประโยค: เงินทองเป็นของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้