นอกกฎหมาย

ภาษาอังกฤษ


v be illegitimate
คำอธิบาย: ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: be contraband , be wrong , be illicit , be irregular , be illegal , be unlawful
adj illegitimate
คำอธิบาย: ที่ไม่ถูกกฎหมาย
ความหมายเหมือนกับ: ผิดกฎหมาย , เถื่อน
คำที่เกี่ยวข้อง: contraband , wrong , illicit , irregular , illegal , unlawful
คำตรงข้าม: ถูกกฎหมาย
ตัวอย่างประโยค: ครอบครัวของผมจะไม่ทำอาชีพนอกกฎหมายเด็ดขาด

คำที่มี "นอกกฎหมาย" ในคำ


ภรรยานอกกฎหมาย n illegal wife

ลูกนอกกฎหมาย n illegitimate childค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top