นอกกฎ

ภาษาอังกฤษ


adv out of the topic
ความหมายเหมือนกับ: นอกลู่นอกทาง
คำที่เกี่ยวข้อง: beside the topic/point/issue