นอก

ภาษาอังกฤษ


prep outside
ความหมายเหมือนกับ: ข้างนอก
คำที่เกี่ยวข้อง: outdoor , external , outward
คำตรงข้าม: ใน
ตัวอย่างประโยค: พ่ออยู่นอกบ้านต้องตะโกนเรียกถึงจะได้ยิน
prep outside
ความหมายเหมือนกับ: ข้างนอก
คำตรงข้าม: ใน
ตัวอย่างประโยค: เหล่าคนใช้นั่งเจียนใบตองอยู่นอกชาน