นอ

ภาษาอังกฤษ


n horn
คำอธิบาย: สิ่งที่งอกขึ้นเหนือจมูกแรด แข็งเหมือนเขาสัตว์
หน่วยนับ: นอ