นสพ.

ภาษาอังกฤษ


n newspaper
ความหมายเหมือนกับ: หนังสือพิมพ์