นวเคราะห์

ภาษาอังกฤษ


n planet
คำที่เกี่ยวข้อง: nine celestial bodies