นวัตกรรม

ภาษาอังกฤษ


n innovation
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งใหม่ , ของใหม่
คำที่เกี่ยวข้อง: change , alteration , novelty , newness , modernization