นวลใย

ภาษาอังกฤษ


adj aglow
คำอธิบาย: ผิวผ่องเป็นยองใย, งามผุดผ่อง
adj beautiful
ความหมายเหมือนกับ: ยองใย