นวลหง

ภาษาอังกฤษ


n beauty
ความหมายเหมือนกับ: นวลใย , นวลลออ , นวลละออง
คำที่เกี่ยวข้อง: girl , goddess , belle , queen , pretty maid , fair maiden , beautiful girl
adj clear-skinned
คำที่เกี่ยวข้อง: bright , clear