นวลละออ

ภาษาอังกฤษ


n beauty
ความหมายเหมือนกับ: นวลใย , นวลหง
คำที่เกี่ยวข้อง: goddess , belle , queen , pretty maid , fair maiden , beautiful girl