นวลบาง

ภาษาอังกฤษ


adj bright
ความหมายเหมือนกับ: บางๆ , ละเอียดอ่อน
คำที่เกี่ยวข้อง: clear , attractive , fine and delicate


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top