นวลบาง

ภาษาอังกฤษ


adj bright
ความหมายเหมือนกับ: บางๆ , ละเอียดอ่อน
คำที่เกี่ยวข้อง: clear , attractive , fine and delicate