นวล

ภาษาอังกฤษ


adj cream
คำอธิบาย: ทีมีสีขาวปนเหลืองเล็กน้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: light-colored , ivory
ตัวอย่างประโยค: วิไลชอบใส่เสื้อสีนวล