นวม

ภาษาอังกฤษ


n glove
คำอธิบาย: ที่สวมมือซึ่งเย็บบรรจุของนิ่มๆ ไว้ข้างในเพื่อป้องกันการกระแทก
หน่วยนับ: ข้าง, คู่
ความหมายเหมือนกับ: นวมชกมวย
คำที่เกี่ยวข้อง: gauntlet , mitten , mitt , boxing gloves
n padding
คำอธิบาย: สิ่งที่มีของอ่อนนุ่มอยู่ข้างใน เพื่อให้ความอบอุ่นหรือเพื่อป้องกันการเสียดสี การกดดัน การกระทบกระทั่งเป็นต้น
หน่วยนับ: อัน, ชุด
คำที่เกี่ยวข้อง: quilt , filling , lining , stuffing , wadding , quilt