นวปฏล

ภาษาอังกฤษ


n umbrella of nine-leveled ceilings
ความหมายเหมือนกับ: เศวตฉัตร
คำที่เกี่ยวข้อง: being of nine tiers or layers , ninetiered umbrella