นวดเฟ้น

ภาษาอังกฤษ


v massage
ความหมายเหมือนกับ: เฟ้น , นวด , ขยำ
คำที่เกี่ยวข้อง: knead , squeeze (the flesh)
v massage
ความหมายเหมือนกับ: นวด , บีบนวด
v massage
คำที่เกี่ยวข้อง: rub down , caress , stroke , press