นวดฟั้น

ภาษาอังกฤษ


v massage
คำอธิบาย: บีบขยำให้หายปวดเมื่อย
ความหมายเหมือนกับ: นวดเฟ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: rub down , caress , stroke , press