นวกรรมิก

ภาษาอังกฤษ


n superintendent
คำอธิบาย: ผู้ดูแลการก่อสร้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: construction , constructor , overseer , supervisor , inspector