นว

ภาษาอังกฤษ


n nine
คำอธิบาย: จำนวนเก้า
ความหมายเหมือนกับ: เก้า
adj new
ความหมายเหมือนกับ: ใหม่
คำที่เกี่ยวข้อง: modern , young , latest