นลาฎ

ภาษาอังกฤษ


n forehead
คำอธิบาย: ส่วนเบื้องบนของหน้าอยู่เหนือคิ้วขึ้นไป
ความหมายเหมือนกับ: หน้าผาก
คำที่เกี่ยวข้อง: brow