นฤเบศ

ภาษาอังกฤษ


n king
หน่วยนับ: องค์
ความหมายเหมือนกับ: พระราชา , กษัตริย์
คำที่เกี่ยวข้อง: monarch , master , sovereign , potentate , emperor , overlord , imperator