นฤมิต

ภาษาอังกฤษ


v build
ความหมายเหมือนกับ: สร้าง , แปลง , ทำ , เนรมิต
คำที่เกี่ยวข้อง: create , form , manufacture , erect , construct , frame , raise , rear , make