นฤมล

ภาษาอังกฤษ


adj pure
คำอธิบาย: ไม่มีมลทิน
ความหมายเหมือนกับ: บริสุทธิ์ , ไร้มลทิน
คำที่เกี่ยวข้อง: immaculate , flawless , virgin , innocent , spotless , stainless , unspotted
n woman
ความหมายเหมือนกับ: นาง , หญิง
คำที่เกี่ยวข้อง: girl , goddess , belle , queen , pretty maid , fair maiden , beautiful girl