นฤพาน

ภาษาอังกฤษ


n nirvana
คำอธิบาย: ความดับสนิทแห่งกิเลสและกองทุกข์
ความหมายเหมือนกับ: นิพพาน
คำที่เกี่ยวข้อง: salvation , nirvana dying of lust , release from existence through the dying out of lust