นฤปัตนี

ภาษาอังกฤษ


n queen
หน่วยนับ: พระองค์
ความหมายเหมือนกับ: ราชินี , พระราชินี
คำที่เกี่ยวข้อง: king´s wife , empress
คำตรงข้าม: ราชา