นฤตยศาลา

ภาษาอังกฤษ


n ballroom
หน่วยนับ: ห้อง
ความหมายเหมือนกับ: ห้องเต้นรำ
คำที่เกี่ยวข้อง: dance hall , dance floor , assembly hall , discotheque