นฤดม

ภาษาอังกฤษ


adj most manly
คำอธิบาย: ที่แข็งแรงที่สุดสมชาย
คำที่เกี่ยวข้อง: strongest , most vigorous