นร.

ภาษาอังกฤษ


n pupil
ความหมายเหมือนกับ: นักเรียน
คำที่เกี่ยวข้อง: student