นรชาติ

ภาษาอังกฤษ


n person
ความหมายเหมือนกับ: คน , นรชน
คำที่เกี่ยวข้อง: man , woman