นรชน

ภาษาอังกฤษ


n person
ความหมายเหมือนกับ: คน , นรชาติ
คำที่เกี่ยวข้อง: man , woman
ตัวอย่างประโยค: คำว่า นรก เป็นคำบาลี แปลว่า นรชน คือคนเรานี่แหละ