นรก

ภาษาอังกฤษ


n hell
คำอธิบาย: แดนหรือภูมิที่เชื่อกันว่าผู้ทำบาปจะต้องไปเกิดและถูกลงโทษ
หน่วยนับ: ขุม
ความหมายเหมือนกับ: แดนนรก , เมืองนรก
คำที่เกี่ยวข้อง: underworld
คำตรงข้าม: สวรรค์
ตัวอย่างประโยค: คนทำชั่วจะต้องตกนรกเมื่อตายไป