นร

ภาษาอังกฤษ


n Office of the Prime Minister
ความหมายเหมือนกับ: สำนักนายกรัฐมนตรี