นร

ภาษาอังกฤษ


n Office of the Prime Minister
ความหมายเหมือนกับ: สำนักนายกรัฐมนตรี

คำที่มี "นร" ในคำ


นรชน n person
ความหมายเหมือนกับ: คน , นรชาติ
ตัวอย่างประโยค: คำว่า นรก เป็นคำบาลี แปลว่า นรชน คือคนเรานี่แหละ

นรชาติ n person
ความหมายเหมือนกับ: คน , นรชน

นร. n pupil
ความหมายเหมือนกับ: นักเรียน

นรีเวชศาสตร์ n gynecology

นรกอเวจี n hell
คำอธิบาย: ชื่อนรกขุม 1 ในนรก 8 ขุม และกล่าวว่าเป็นขุมลึกที่สุด สำหรับลงอาชญาแก่สัตว์ที่มีบาปหนักที่สุด
คำตรงข้าม: สวรรค์
ตัวอย่างประโยค: พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าเมื่อพระเทวทัตพ้นจากนรกอเวจีแล้วจะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าตครสิขี

นรกานต์ n hell
คำอธิบาย: แดนหรือภูมิที่เชื่อกันว่าผู้ทำบาปจะต้องไปเกิดและถูกลงโทษ
ความหมายเหมือนกับ: นรก , แดนนรก , เมืองนรก

นรการ n tuskless elephant
คำอธิบาย: ช้างพลาย มีงาสั้นโผล่ออกมาเล็กน้อยผิดกับช้างสามัญ
หน่วยนับ: เชือก
ความหมายเหมือนกับ: ช้างสีดอ

นรสีห์ n lion-hearted man
คำอธิบาย: คนปานสิงห์หรือนักรบผู้มหาโยธิน
หน่วยนับ: คน, องค์
ความหมายเหมือนกับ: นรสีงห์ , นคเกสรี , นฤเกสคี , นฤหริ

นราธิวาส n Narathiwat
คำอธิบาย: ชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยอยู่ทางภาคใต้ติดชายแดนของประเทศมาเลเซีย
หน่วยนับ: จังหวัด
ความหมายเหมือนกับ: จังหวัดนราธิวาส

นริศ n king
หน่วยนับ: พระองค์
ความหมายเหมือนกับ: พระราชา , กษัตริย์

นริศร n king
หน่วยนับ: พระองค์
ความหมายเหมือนกับ: พระราชา , กษัตริย์

นรีเวชวิทยา n gynecology
คำอธิบาย: วิชาว่าด้วยโรคเกี่ยวกับระบบการสืบพันธุ์ของสตรี
หน่วยนับ: วิชา
ความหมายเหมือนกับ: นรีเวชศาสตร์

นร n hell
คำอธิบาย: แดนหรือภูมิที่เชื่อกันว่าผู้ทำบาปจะต้องไปเกิดและถูกลงโทษ
หน่วยนับ: ขุม
ความหมายเหมือนกับ: แดนนรก , เมืองนรก
คำตรงข้าม: สวรรค์
ตัวอย่างประโยค: คนทำชั่วจะต้องตกนรกเมื่อตายไป

นรสีงห์ n lion-hearted man
ความหมายเหมือนกับ: นคเกสรี , นฤเกสคี , นฤหริ

หน่วยงานรัฐ n state agency
หน่วยนับ: หน่วยงาน
ความหมายเหมือนกับ: หน่วยงานราชการ
คำตรงข้าม: หน่วยงานเอกชน
ตัวอย่างประโยค: หน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานได้ยื่นมือเข้าร่วมกระบวนการนี้แล้ว

คำขานรับ n answer
ความหมายเหมือนกับ: คำตอบรับ
ตัวอย่างประโยค: ความกล้าหาญชาญชัยของรัฐบาลได้รับคำขานรับและต่อต้านระคนกันไป

ทะเบียนร n motor vehicle registration
คำอธิบาย: ใบสำคัญที่แสดงหลักฐานผู้เป็นเจ้าของรถยนต์, รูปร่างลักษณะของรถ
ความหมายเหมือนกับ: ทะเบียนรถยนต์
ตัวอย่างประโยค: กระทรวงคมนาคมได้ทำการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถใหม่นัยว่าเพื่อทำให้มีเบอร์รองรับจำนวนรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น

ผู้เรียนรู้ n learner
คำอธิบาย: ผู้ที่ศึกษาเพื่อให้จำได้ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือความชำนาญ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้เรียน
คำตรงข้าม: ผู้สอน

เปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่าง v metamorphose
ตัวอย่างประโยค: ตัวหนอนเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างจากตัวหนอนมาเป็นแมลงผีเสื้อโดยปีกน้อยๆ จะค่อยๆ งอกออกมา

เดนนร adj bad
คำอธิบาย: เลวทรามต่ำช้าอย่างยิ่งจนนรกยังไม่ต้องการ
ความหมายเหมือนกับ: เลว , ชั่ว , เลวทรามต่ำช้า
คำตรงข้าม: ดี
ตัวอย่างประโยค: ไอ้เด็กเดนนรกพวกนี้ติดยาจนรักษาไม่ได้แล้ว

ปั่นราคา v speculate
คำอธิบาย: ใช้เล่ห์ทางการตลาดทำให้ราคาสูงขึ้น
ตัวอย่างประโยค: ทุกวันนี้ที่ดินส่วนใหญ่ขายไม่ออก ความกังวลที่ว่าจะมีต่างชาติเข้ามากว้านซื้อที่ดิน ปั่นราคา ทำกำไร เหมือนสมัยน้าชาติคงไม่มีให้เห็นอีกแล้ว

ร้านรวง n shops
คำอธิบาย: ร้านค้าที่รวมอยู่เป็นกลุ่ม
หน่วยนับ: ร้าน
ความหมายเหมือนกับ: ร้าน
ตัวอย่างประโยค: ก่อนถึงถนนใหญ่จะเป็นห้องแถวและร้านรวงต่างๆ

อ่อนระทวย v be feeble
คำอธิบาย: อ่อนใจ อ่อนกำลังจนทำอะไรไม่ไหว
ความหมายเหมือนกับ: ระทวย , สิ้นแรง
ตัวอย่างประโยค: ร่างกายของเธออ่อนระทวยลงเมื่อทราบว่าลูกชายสุดที่รักสิ้นลมหายใจแล้ว

จานรอง n bottom plate

นรักแร้ n armpit hair
คำอธิบาย: ขนที่ขึ้นอยู่ใต้โคนแขน

แผนกต้อนรับ n reception

แผ่นรองเม้าส์ n mouse mat

ม่านรูด n draw curtain

น้ำมันดีเซลหมุนรอบช้า n diesel oil

หน่วยงานราชการ n government sector
หน่วยนับ: แห่ง, ที่, หน่วย, หน่วยงาน
ความหมายเหมือนกับ: หน่วยราชการ , หน่วยงานรัฐบาล
คำตรงข้าม: หน่วยงานเอกชน
ตัวอย่างประโยค: วิทยาลัยครูเป็นหน่วยงานราชการจึงได้รับงบประมาณจากรัฐบาล

มีส่วนร่วม v participate in
คำอธิบาย: มีส่วนในการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับผู้อื่น
ตัวอย่างประโยค: ผู้นำควรสนับสนุนให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นและตัดสินปัญหา

กระบวนการเรียนรู้ n learning process
คำอธิบาย: กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรืออารมณ์ ที่เป็นผลของการฝึกอบรมหรือประสบการณ์
หน่วยนับ: กระบวนการ
ตัวอย่างประโยค: ผู้เรียนจะได้สัมผัสกับกระบวนการเรียนรู้โดยอาศัยประสาทสัมผัสทางหูทางตาจากวีดิทัศน์

คิดเกินราคา v rip off
คำอธิบาย: บอกราคาแพงเกินควร
ความหมายเหมือนกับ: คิดเกินมูลค่า
ตัวอย่างประโยค: เถ้าแก่คิดเกินราคาค่าวัสดุไปตั้งสองพันบาท

ส่วนรวม n public
ความหมายเหมือนกับ: ส่วนกลาง , สาธารณะ

การเรียนรู้ n learning
คำอธิบาย: การศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ หรือความชำนาญ
ความหมายเหมือนกับ: การศึกษา , การเรียน , การเล่าเรียน
ตัวอย่างประโยค: พฤติกรรมของสัตว์มีความยืดหยุ่น สามารถดัดแปลงได้โดยการเรียนรู้ภายหลัง

ขบวนร n procession of vehicles
คำอธิบาย: รถจำนวนมากที่มีการจัดให้เป็นแถวเป็นแนว หรือเป็นหมวดหมู่
ตัวอย่างประโยค: เขาเห็นเงาคนสี่คนกำลังวิ่งเรียงแถวสวนไปกับขบวนรถ

ขบวนรถไฟ n train
คำอธิบาย: รถไฟที่มีการจัดเป็นแนวเป็นแนว หรือเป็นหมวดหมู่
ตัวอย่างประโยค: ขบวนรถไฟประกอบด้วยรถพ่วงชนิดต่างๆ กัน

ประเมินราคา v estimate
คำอธิบาย: กะประมาณค่า หรือราคาเท่าที่ควรจะเป็น
ความหมายเหมือนกับ: ตีราคา
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่สรรพากรกำลังประเมินราคาที่ดินของเขา

ประโยชน์ส่วนรวม n common interest
คำตรงข้าม: ประโยชน์ส่วนตน , ประโยชน์ส่วนตัว
ตัวอย่างประโยค: สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมุ่งหวังให้ประชาชนไทยทุกคนได้ รับการดูแลสุขภาพถ้วนหน้า โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมและความผาสุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง

วันรุ่งขึ้น n the next day
คำอธิบาย: วันต่อจากวันนี้
ความหมายเหมือนกับ: พรุ่งนี้ , วันพรุ่งนี้
ตัวอย่างประโยค: หลังการออกกำลังกาย อาจมีอาการปวดข้อในวันเดียวกันนั้นหรือในวันรุ่งขึ้น

เพื่อนร่วมโลก n one´s world mate
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: เพื่อนร่วมโลกของเรากำลังเดือดร้อนจากสภาวะแวดล้อมเป็นพิษ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร n Member of the House of Representative
คำอธิบาย: บุคคลผู้ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนให้ทำหน้าที่แทนประชาชนในสภานิติบัญญัติ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้แทนราษฎร , ส.ส.
ตัวอย่างประโยค: สมาชิกผู้แทนราษฎรลงมติผ่านกฎหมายให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา

อย่างเป็นระบบ adv systematically
ความหมายเหมือนกับ: อย่างมีระบบ
ตัวอย่างประโยค: ค่านิยมทางสังคมที่แฝงเร้นอยู่ในละครทีวีถูกฉายออกมาให้เห็นอย่างเป็นระบบ

นรักสนุก n pleasure-loving people
คำอธิบาย: คนที่ชอบความสนุก ความรื่นเริงบันเทิงใจ
ตัวอย่างประโยค: คนไทยเป็นคนรักสนุกมาแต่เดิมดังจะเห็นได้จากการมีประเพณีและการละเล่นที่แสดงถึงความรื่นเริงความสนุกสนาน

ไม่เป็นระเบียบ v be not in order
คำอธิบาย: มีลักษณะไม่เรียบร้อยหรือไม่ตรงตามแบบแผนที่กำหนดไว้
ความหมายเหมือนกับ: ไม่มีระเบียบ , ไม่เรียบร้อย , ไม่เข้าที่ , ไม่เข้าที่เข้าทาง , ไร้ระเบียบ
ตัวอย่างประโยค: หนังสือที่ชั้นไม่เป็นระเบียบเหมือนอย่างที่แม่จัดให้เลย

ไม่เป็นระเบียบ adv in disorder
คำอธิบาย: อย่างไม่เรียบร้อยหรือไม่ตรงตามแบบแผนที่กำหนดไว้
ความหมายเหมือนกับ: ไม่มีระเบียบ , ไม่เรียบร้อย , ไม่เข้าที่ , ไม่เข้าที่เข้าทาง , ไร้ระเบียบ
ตัวอย่างประโยค: ทำไมวันนี้รถจอดกันไม่เป็นระเบียบเลย

เป็นระเบียบเรียบร้อย adv nice and tidy
คำอธิบาย: อย่างมีลักษณะที่สะอาดตา
ความหมายเหมือนกับ: เรียบร้อย
คำตรงข้าม: รก
ตัวอย่างประโยค: ทุกๆ วันโต๊ะทำงานของเขาจะถูกจัดไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ

ทะเบียนรถยนต์ n car registration
ตัวอย่างประโยค: ป้ายทะเบียนรถยนต์มีอักษร 7 ตัว

ผู้แทนราษฎร n representative
คำอธิบาย: บุคคลที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ทําหน้าที่นิติบัญญัติในสภา
หน่วยนับ: ท่าน, คน
ความหมายเหมือนกับ: ส.ส. , ผู้แทน , สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตัวอย่างประโยค: มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งธนบุรีสิบคน

เพื่อนร่วมชั้น n classmate
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: เพื่อนร่วมห้อง
ตัวอย่างประโยค: ตรงลานโล่ง เลยสนามเด็กเล่นไปหน่อย เคยเป็นเวทีชกต่อยกับเพื่อนร่วมชั้นมาแล้ว

เพื่อนร่วมโรงเรียน n schoolmate
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: เพื่อนร่วมสถาบัน
ตัวอย่างประโยค: ข้าพเจ้าสืบเสาะดูได้ความว่า เพื่อนร่วมโรงเรียนประมาณ 7-8 คน ประจำอยู่กองพันนี้

เพื่อนร่วมห้อง n room-mate
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: เพื่อนร่วมชั้น
ตัวอย่างประโยค: บริเวณนี้เคยหนีแม่มาหาลูกพุทราป่ากับเพื่อนร่วมห้องเป็นประจำ

ร้อนระอุ v be extremely hot
ตัวอย่างประโยค: ดินแดงบริเวณนี้ร้อนระอุ แม้ฝุ่นที่ฟุ้งคลุมเท้าก็ยังร้อนระอุ

โรงเรียนรัฐบาล n government school
คำอธิบาย: โรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการตั้ง และดำรงอยู่ได้ด้วยเงินงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยนับ: โรง, แห่ง
คำตรงข้าม: โรงเรียนราษฎร์ , โรงเรียนเอกชน

โรงเรียนราษฎร์ n private school
คำอธิบาย: โรงเรียนที่บุคคลคนเดียวหรือหลายคน ร่วมกันก่อตั้ง
หน่วยนับ: โรง, แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: โรงเรียนเอกชน
คำตรงข้าม: โรงเรียนรัฐบาล
ตัวอย่างประโยค: เมื่อธุรกิจการศึกษาคอมพิวเตอร์ขยายตัวอย่างแพร่หลาย โรงเรียนราษฎร์จึงได้เปิดสอนด้านคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนทุกระดับชั้น

สภาผู้แทนราษฎร n House of Representatives
คำอธิบาย: รัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
ตัวอย่างประโยค: คณะกรรมการรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตัวแทนรัฐบาล สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะกรรมการตุลาการ ฝ่ายละ 2 คน

ส่วนรวม n public
คำอธิบาย: ส่วนที่ใช้ร่วมกัน
ตัวอย่างประโยค: เขาทำงานเพื่อส่วนรวมโดยแท้

เรียนรู้ v study
ความหมายเหมือนกับ: ศึกษา , ทำความเข้าใจ
ตัวอย่างประโยค: ผู้ซื้อควรเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่กำลังจะซื้อ

วานร n monkey
คำอธิบาย: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดในอันดับ Primates ลักษณะท่าทางคล้ายคน ตีนหน้าและตีนหลังใช้จับเกาะได้
ความหมายเหมือนกับ: ลิง
ตัวอย่างประโยค: หนุมานเป็นชื่อวานรเผือกที่เป็นตัวละครเรื่องรามเกียรติ์

สั่นระรัว v vibrate
ตัวอย่างประโยค: เสียงคำรามของมันหวีดหวิวจนแผ่นกระจกสั่นระรัว

อ่อนระโหย v be weary
คำอธิบาย: เหนื่อยล้าจนแทบหมดเรี่ยวแรง
ความหมายเหมือนกับ: อ่อนระโหยโรยแรง , อิดโรย , อ่อนโรย
ตัวอย่างประโยค: คนงานทำงานหนักจนอ่อนระโหยไปตามๆ กัน

นรมิต v create
คำอธิบาย: เปลี่ยนหรือสร้างจากสิ่งหนึ่งให้กลายเป็นสิ่งหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: คิดค้น , สร้าง
ตัวอย่างประโยค: ผู้บริหารกทม.วาดฝันว่าพื้นที่แห่งนี้จะถูกเนรมิตให้เป็นปอดแห่งใหม่ของคนกรุงเทพฯ

จานรองถ้วย n saucer
คำอธิบาย: ภาชนะรูปแบนๆ สำหรับรองก้นถ้วย
หน่วยนับ: อัน
ความหมายเหมือนกับ: จานรองแก้ว , ที่รองถ้วย
ตัวอย่างประโยค: แม่ชอบสะสมจานรองถ้วยลายแปลกๆ ไว้จนเต็มตู้

ผ่านราคา v overcharge
คำอธิบาย: บอกเกินราคาจริง, บอกราคาแพงเกินไป
ตัวอย่างประโยค: แม่ค้าผ่านราคาสินค้าไว้เผื่อลูกค้าต่ออยู่แล้ว

ขึ้นร v get in a car
คำอธิบาย: โดยสารรถ
คำตรงข้าม: ลงรถ
ตัวอย่างประโยค: ผู้ร้ายยิงต่อสู้และสามารถขึ้นรถหลบหนีตำรวจไปได้

คั่นรายการ v interrupt the program
คำอธิบาย: แทรกหรือกั้นอยู่ในระหว่างลำดับของรายการ
ตัวอย่างประโยค: ผู้จัดคั่นรายการการประกวดนางงามด้วยการแสดงของเด็กจากโรงเรียนต่างๆ

นร้องนำ n lead singer
ตัวอย่างประโยค: กลุ่มประสานเสียงต้องรอจังหวะจากคนร้องนำก่อนถึงจะร้องตาม

นรวย n the rich
ความหมายเหมือนกับ: คนร่ำรวย , คนมั่งมี
คำตรงข้าม: คนจน
ตัวอย่างประโยค: ความแตกต่างระหว่างรายได้ก่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างคนรวยและคนจนซึ่งนำไปสู่ความแตกต่างในด้านต่างๆ ในสังคมได้

เพื่อนร่วมงาน n colleague
คำอธิบาย: ผู้ที่ร่วมทำงานหรือธุระอยู่ด้วยกันซึ่งต้องติดต่องานกัน เป็นต้น
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: สหายร่วมงาน , เพื่อนผู้ร่วมงาน
ตัวอย่างประโยค: ฉันได้ยินเสียงเพื่อนร่วมงานเถียงกับลูกค้าเป็นประจำ

กีฬาในร่ม n indoor sports
คำอธิบาย: กีฬาที่แข่งขันภายในตัวอาคาร
คำตรงข้าม: กีฬากลางแจ้ง
ตัวอย่างประโยค: นอกจากไพ่ตองแล้ว กีฬาในร่มที่ครูชื่นชอบมากเป็นพิเศษอีก 2 อย่าง คือ บิลเลียดและหมากรุก

ขึ้นระวาง v be enrolled
คำอธิบาย: เข้าทำเนียบ, เข้าประจำการ, (ใช้แก่พาหนะของหลวง คือ ม้า ช้าง และเรือ)
ตัวอย่างประโยค: ม้าที่คัดแล้วจะต้องขึ้นระวางต่อหน่วยงานที่สังกัด

ขึ้นราคา v raise the price
คำอธิบาย: เพิ่มราคาให้มากขึ้นกว่เดิม
ความหมายเหมือนกับ: เพิ่มราคา
คำตรงข้าม: ลดราคา
ตัวอย่างประโยค: พ่อค้าขึ้นราคาสินค้าอีกครั้งก่อนจะสิ้นปี

ขึ้นร v be moldy
คำอธิบาย: เป็นราปรากฎอยู่ที่สิ่งของนั้น
ตัวอย่างประโยค: ขนมปังพวกนี้ขึ้นราหมดแล้ว คงเก็บไว้นานเกินไป

ขานรับ v answer
คำอธิบาย: ตอบรับกลับไปหรือเห็นพ้องด้วย
ความหมายเหมือนกับ: ตอบรับ , ขานตอบ
ตัวอย่างประโยค: นักศึกษาขานรับระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยกันอย่างพร้อมเพรียง

ขานรหัส v call someone by signals
คำอธิบาย: ร้องเรียกโดยใช้สัญญาณหรือสัญลักษณ์ที่กำหนดรู้กันโดยเฉพาะ
ความหมายเหมือนกับ: เรียกรหัส
คำตรงข้าม: ตอบรหัส
ตัวอย่างประโยค: ทางศูนย์ขานรหัสมาแล้วแต่ฝ่ายเราส่งกลับไปไม่ได้

ขันน้ำพานรอง n bowl with a supporting stand
คำอธิบาย: ขันน้ำที่มีพานรองรับ
หน่วยนับ: ชุด, อัน
ตัวอย่างประโยค: นวลผ่องซื้อขันน้ำพานรองชุดใหม่มาใช้สำหรับงานนี้โดยเฉพาะ

ขุมนร n abyss of hell
คำอธิบาย: แดนหรือภูมิที่เชื่อกันว่าผู้ทำบาปจะต้องไปเกิดและถูกลงโทษซึ่งมีอยู่หลายขุมด้วยกัน
หน่วยนับ: ขุม
ความหมายเหมือนกับ: นรก , อเวจี
คำตรงข้าม: สวรรค์
ตัวอย่างประโยค: คนไทยส่วนใหญ่ที่นับถือศาสนาพุทธเชื่อว่าขุมนรกมีจริง

เขียนรูป v draw
คำอธิบาย: เขียนหรือลากเส้นเป็นลวดลายหรือรูปภาพ
ความหมายเหมือนกับ: วาดรูป , วาดภาพ , เขียนภาพ
ตัวอย่างประโยค: จิตรกรกำลังนั่งเขียนรูป โดยมีศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นแบบให้

เพื่อนรัก n valued friend
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นเพื่อนรักของผม ตั้งแต่สมัยเรียนด้วยกันที่กรุงเทพ

งานรื่นเริง n festival
หน่วยนับ: งาน
ความหมายเหมือนกับ: งานเลี้ยง , งานฉลอง
ตัวอย่างประโยค: บ้านหลังนั้นจัดงานรื่นเริงแทบจะทุกเดือน มีคนมาร่วมงานมากมายจนแทบจะไม่มีที่จอดรถ

งานเลี้ยงต้อนรับ n welcoming party
หน่วยนับ: งาน
ความหมายเหมือนกับ: งานต้อนรับ
ตัวอย่างประโยค: บริษัทจะจัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้จัดการคนใหม่

เงินร้อน n working fund
คำอธิบาย: เงินที่หมุนเวียนเร็ว
ความหมายเหมือนกับ: เงินหมุนเวียนเร็ว
ตัวอย่างประโยค: เงินทุนที่เข้ามาในประเทศระยะนี้เป็นเงินร้อน

เงินร้อน n money earned from illegal business
คำอธิบาย: เงินที่ได้จากการทุจริตหรือไม่บริสุทธิ์
ความหมายเหมือนกับ: เงินทุจริต
คำตรงข้าม: เงินเย็น
ตัวอย่างประโยค: เงินก้อนนี้เป็นเงินร้อนเพราะได้จากการค้าของเถื่อน

เงินรายปี n annuity
คำอธิบาย: จำนวนเงินที่บริษัทประกันชีวิตจ่ายให้แก่ผู้รับเงินรายปีตามเงื่อนไข กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบเงินรายปี ซึ่งผู้รับประกันภัยสัญญาว่า ตราบใดที่ผู้เอาประกันชีวิตยังทรงชีพอยู่ บริษัทจะจ่ายเงินให้ตลอดไปจนกว่าจะเสียชีวิต หรือจะจ่ายให้ชั่วระยะเวลาหนึ่งตามที่ตกลงไว้
ความหมายเหมือนกับ: เงินปี , เงินประจำปี
ตัวอย่างประโยค: บริษัทประกันชีวิตต้องจ่ายเงินรายปีให้แก่ลูกค้าเป็นประจำทุกปี

ป้ายทะเบียนรถยนต์ n license plate
คำอธิบาย: ป้ายติดรถยนต์ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขที่เป็นหมายเลขทะเบียนรถ
หน่วยนับ: ป้าย
ตัวอย่างประโยค: กรมขนส่งทางบกได้ออกแบบใหม่ให้ป้ายทะเบียนรถยนต์มีขนาดยาวขึ้นและรูปแบบตัวอักษรเปลี่ยนไป

ปั้นรูป v sculpt
ความหมายเหมือนกับ: ปั้นรูป
ตัวอย่างประโยค: ผู้สูงอายุจะต้องเน้นกิจกรรมที่ทำให้สดชื่น มีสัมพันธ์กับคนอื่น จิตใจผ่องใส เช่น ทำงานอดิเรก วาดภาพ ทำสวน ปั้นรูป เล่นเกม แล้วแต่ความสนใจ

ผู้ดำเนินรายการ n moderator
คำอธิบาย: ผู้ดำเนินการในรายการต่างๆ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: โฆษก , พิธีกร , ผู้ประกาศ , ผู้จัดรายการ
ตัวอย่างประโยค: ผู้ชมต่างเรียกร้องให้ผู้ดำเนินรายการซักถามประวัติส่วนตัวของแขกรับเชิญโดยละเอียด

ฝันร้าย v have a nightmare
คำอธิบาย: เห็นเป็นเรื่องราวที่ไม่ดีเมื่อหลับ
คำตรงข้าม: ฝันดี
ตัวอย่างประโยค: เขาฝันร้ายทุกคืนหลังจากเกิดเรื่องวันนั้น

ผู้มีส่วนร่วม n participant
คำอธิบาย: ผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง, ผู้ที่ให้ความร่วมมือ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: หุ้นส่วน
ตัวอย่างประโยค: คุณปู่ของเขาเป็นผู้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งสถาบันแห่งนี้

ฝันร้าย n nightmare
คำอธิบาย: นึกเห็นสิ่งที่ไม่ดีขณะหลับ
หน่วยนับ: เรื่อง
คำตรงข้าม: ฝันดี
ตัวอย่างประโยค: ฝันร้ายของเขาเกือบจะเป็นจริง เมื่อลูกน้องที่เขารู้ใจมากที่สุดถูกยิง

พานร n monkey
ความหมายเหมือนกับ: ลิง , วานร

พื้นราบ n plain
คำอธิบาย: พื้นที่เรียบเสมอกันไม่มีลุ่มๆ ดอนๆ
ความหมายเหมือนกับ: พื้นที่ราบ
คำตรงข้าม: เนิน
ตัวอย่างประโยค: ด้วยประสบการณ์นักปีนเขา จึงช่วยให้เขาลงมาจนถึงพื้นราบได้สำเร็จ

เพื่อนร่วมชาติ n compatriot
คำอธิบาย: เพื่อนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกันและมีเชื้อชาติเดียวกัน
ตัวอย่างประโยค: ข้าพเจ้าอยากให้เพื่อนร่วมชาติทุกคนสามัคคีกันไว้ให้มาก

เพื่อนรุ่นเดียวกัน n classmate
คำอธิบาย: เพื่อนที่มีอายุใกล้เคียงกันหรือเท่ากันหรือเล่าเรียนมาด้วยกัน
ตัวอย่างประโยค: ผมกับเจ้ามั่นเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันสมัยเรียนอยู่ที่ปากน้ำโพธิ์

ฟ้อนร v dance
คำอธิบาย: แสดงท่าทางเคลื่อนไหว โดยมีลีลาและแบบท่าของการเคลื่อนไหวให้เข้ากับทำนองดนตรี
ความหมายเหมือนกับ: รำ , ร่ายรำ , ฟ้อน
ตัวอย่างประโยค: เธอฟ้อนรำได้อ่อนช้อยสวยงามสมกับเป็นนักเรียนนาฏศิลป์

เป็นรูปเป็นร่าง v become visible
คำอธิบาย: ปรากฏชัด, เป็นหลักฐาน
ความหมายเหมือนกับ: เป็นตัวเป็นตน , เป็นรูปธรรม
ตัวอย่างประโยค: ความฝันของเขาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้ ก็เพราะความวิริยะอุตสาหะของเขาเอง

เป็นรูปเป็นร่าง v crystallize
คำอธิบาย: เริ่มเห็นเค้าโครงเป็นรูปนั้นขึ้นมา
ความหมายเหมือนกับ: เป็นตัวเป็นตน , เป็นตัว , จับตัว
ตัวอย่างประโยค: แท่งแก้วเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง เมื่อเขาใช้ไฟเป่า

เป็นเรื่องเป็นราว adv seriously
คำอธิบาย: อย่างเอาจริงเอาจังไม่ปล่อยปละละเลย
ความหมายเหมือนกับ: เป็นงานเป็นการ , เป็นการเป็นงาน , เอาจริงเอาจัง
คำตรงข้าม: เหยาะแหยะ , เล่นๆ
ตัวอย่างประโยค: เขาเลี้ยงปลากัดอย่างเป็นเรื่องเป็นราว ถึงขนาดจะเปิดฟาร์มเป็นของตัวเอง

เป็นทุกข์เป็นร้อน v be worried
คำอธิบาย: ไม่สบายใจอย่างยิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: เป็นทุกข์ , กังวล , เป็นกังวล , กลุ้มใจ , หนักใจ ,
คำตรงข้าม: เป็นสุข
ตัวอย่างประโยค: คุณย่านั่งกินสบายๆ ท่าทางไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรกับเหตุการณ์ทั้งในบ้านและนอกบ้าน

เป็นรอง v be inferior to
ความหมายเหมือนกับ: เสียเปรียบ , ด้อยกว่า , เป็นเบี้ยล่าง
คำตรงข้าม: เป็นต่อ
ตัวอย่างประโยค: นักกีฬาว่ายน้ำของไทยยังเป็นรองนักกีฬาชาติอื่นอยู่มาก

เป็นร้อยเป็นพัน adv many
ความหมายเหมือนกับ: มากมาย , เยอะแยะ
คำตรงข้าม: น้อย
ตัวอย่างประโยค: ตอนน้ำท่วมถนนใหม่ๆ จะมีตัวเงินตัวทองออกมาว่ายบนถนนเป็นร้อยเป็นพัน

เป็นระยะ adv sporadically
คำอธิบาย: เป็นครั้งๆ, เป็นช่วงๆ
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่เจาะโพรงไว้ที่ภูเขาไว้เป็นระยะเพื่อให้เป็นเครื่องหมาย

เป็นรายบุคคล adv individually
คำอธิบาย: ทีละคนเรียงตามลำดับกันไป
ความหมายเหมือนกับ: เป็นรายตัว
คำตรงข้าม: เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างประโยค: ผู้จัดการเรียกผู้สมัครเข้าสอบสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล

เปลี่ยนร v change trains
คำอธิบาย: เปลี่ยนไปขึ้นรถคันอื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังจุดหมาย
ความหมายเหมือนกับ: ต่อรถ
ตัวอย่างประโยค: คนส่วนใหญ่มาเปลี่ยนรถที่อนุเสาวรีย์ชัยเพราะเป็นจุดรวมของรถเมล์หลายสาย

เรือนร่าง n body
ความหมายเหมือนกับ: ร่าง , ร่างกาย
ตัวอย่างประโยค: หล่อนแก่มากแล้ว ผมเริ่มหงอกขาว ทั่วเรือนร่างเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งความชรา

ลงนร v go to hell
ความหมายเหมือนกับ: ตาย , ตกนรก

ล้มระเนระนาด v fall disorderly
ตัวอย่างประโยค: บรรดาไม้ดอกไม้กระถางที่เขาปลูกไว้หักยับล้มระเนระนาด

สนนราคา n price
คำอธิบาย: มูลค่าของสิ่งของที่คิดเป็นเงินตรา
ความหมายเหมือนกับ: ราคา
ตัวอย่างประโยค: พระเครื่องเมืองใต้ที่เป็นของไม่เก่านัก แต่มีสนนราคาเช่าหาอยู่ในหลักหมื่นหลักแสนขึ้นไป

สภาผู้แทนราษฎร n House of Representatives
คำอธิบาย: รัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
ตัวอย่างประโยค: กฎหมายการเงินการคลังของรัฐจำต้องได้รับอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎร

สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร n representative
คำอธิบาย: ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนให้เป็นสมาชิกของสภา
ความหมายเหมือนกับ: สมาชิกสภา
ตัวอย่างประโยค: เขาได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเขตนี้

ส่วนรอง n subordinated part
ตัวอย่างประโยค: คนมอญแม้จะรับเอาลัทธิฮินดูเข้ามานับถือ แต่ก็ให้เป็นแค่ส่วนรองทางพุทธศาสนาเท่านั้น

อานร n saddle
ตัวอย่างประโยค: เขานั่งบนอานรถ ออกแรงปั่นจักรยานจนตัวโก่ง

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร n Secretariat of the House of Representatives
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีข้าราชการจำนวน 1,064 คน และลูกจ้างจำนวน 173 คน

สาวคนรัก n girlfriend
คำอธิบาย: หญิงอันเป็นที่รัก
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: แฟนสาว , คนรัก , คู่รัก
ตัวอย่างประโยค: ี่เขาคงต้องปล่อยให้สาวคนรักรอเก้อไปอีกหลายปี เพราะสถานการณ์ทางการเงินไม่ดีเท่าที่ควร

เส้นรอบวง n circumference
คำอธิบาย: เส้นโค้งที่เป็นแนวขอบทั้งสิ้นของรูปวงกลมหรือของวงรี
หน่วยนับ: เส้น
ตัวอย่างประโยค: บอลลูนลูกนี้มีขนาดเส้นรอบวง 500 เซนติเมตร

เส้นรัศมี n radius
คำอธิบาย: เส้นตรงที่เชื่อมจุดศูนย์กลางของวงกลมกับจุดใดๆ บนเส้นรอบวง
หน่วยนับ: เส้น
ความหมายเหมือนกับ: รัศมี
ตัวอย่างประโยค: ระยะห่างระหว่างจุดติดต่อจะต้องอยู่ในระยะเส้นรัศมีไม่เกิน 500 ฟุต

เส้นรุ้ง n latitude
คำอธิบาย: ขีดสมมติที่ลากขนานกับเส้นศูนย์สูตร
หน่วยนับ: เส้น
ความหมายเหมือนกับ: เส้นละติจูด
คำตรงข้าม: เส้นแวง
ตัวอย่างประโยค: แหล่งที่ปลูกข้าวกันมากในโลกนี้อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 50 องศาเหนือ และ 35 องศาใต้

แสนรู้ adj intelligent
คำอธิบาย: มีปัญญาช่างรู้
ความหมายเหมือนกับ: ฉลาด , มีไหวพริบ , ฉลาดหลักแหลม , หลักแหลม
ตัวอย่างประโยค: เจ้านกแสนรู้ ตาไว รีบบินหลบเข้าไปในกิ่งไม้หนา

หมุนรอบ v orbit
ตัวอย่างประโยค: ดาวเคราะห์จะหมุนรอบตัวเอง โคจรไปรอบๆ ดวงอาทิตย์

เดินร v manage a line of motor vehicles
คำอธิบาย: ประกอบกิจการขนส่งทางรถ
ตัวอย่างประโยค: บริษัทของเขาเดินรถจากกรุงเทพฯถึงเชียงใหม่

เดือนร้อน n summer
ความหมายเหมือนกับ: หน้าร้อน
ตัวอย่างประโยค: เดือนเมษายนเป็นเดือนร้อน

ต้อนรับ v welcome
ความหมายเหมือนกับ: รับรอง , รับแขก
คำตรงข้าม: ขับไล่ , ไล่
ตัวอย่างประโยค: ชาวลาวต้อนรับนายกรัฐมนตรีของไทยที่ไปเยือนอย่างเป็นทางการเป็นอย่างดี

ต้อนรับขับสู้ v receive cordially
คำอธิบาย: ต้อนรับอย่างแข็งขัน
ความหมายเหมือนกับ: ต้อนรับ , รับรอง , รับแขก
คำตรงข้าม: ขับไล่ , ไล่
ตัวอย่างประโยค: แม่ต้อนรับขับสู้แขกที่มาบ้านทั้งๆ ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน

เต้นกินรำกิน v make a living as a performer or dancer
คำอธิบาย: หากินด้วยการเล่นลิเก ละคร เป็นต้น (มักใช้ในเชิงดูถูก)

เต้นระบำ v dance
คำอธิบาย: เต้นโดยมีจังหวะลีลาเข้ากับเพลงร้องหรือเพลงดนตรี
ตัวอย่างประโยค: พอดึกๆ สาวๆ จะเต้นระบำให้คนชมได้ดู

เต้นร v dance
คำอธิบาย: เคลื่อนไปโดยมีระยะก้าวตามกำหนด ให้เข้ากับจังหวะดนตรี โดยปกติเต้นเป็นคู่ชายหญิง
ตัวอย่างประโยค: 6.00น.เช้าของวันใหม่ เขาก็ยังพบชาวหยีและชนกลุ่มน้อยเผ่าอื่นเต้นรำกันหนาแน่นเช่นเดิม

ถอนราก v eradicate
คำอธิบาย: ทำลายให้ถึงต้นตอ, ทำลายให้สิ้นเสี้ยนหนาม
ความหมายเหมือนกับ: ขุดรากถอนโคน , ถอนต้นก่นราก , ถอนรากถอนโคน
ตัวอย่างประโยค: พระชั้นผู้ใหญ่เสนอให้ถอนราก พุทธพาณิชย์ หรือระบบรับส่วยเลื่อนชั้นสมณศักดิ์

ถอนรากถอนโคน v extirpate
คำอธิบาย: ทำลายให้ถึงต้นตอ, ทำลายให้สิ้นเสี้ยนหนาม
ความหมายเหมือนกับ: ขุดรากถอนโคน , ถอนต้นก่นราก , ถอนราก
ตัวอย่างประโยค: ความสับสนอลหม่านส่งผลให้ครอบครัวมากหลาย ถูกถอนรากถอนโคนไปจากสังคม

เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ n correctional officer
ความหมายเหมือนกับ: เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
ตัวอย่างประโยค: เขาต้องคอยฟังคำสั่งจากเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ซึ่งเป็น เจ้าหน้าที่พลเรือนในเรือนจำ

น่ารื่นรมย์ v be pleasant
ความหมายเหมือนกับ: น่าพอใจ , น่าสบาย , น่าอภิรมย์
คำตรงข้าม: น่าเบื่อ , ไม่น่าสนใจ , น่าอิดหนาระอาใจ
ตัวอย่างประโยค: งานเลี้ยงคืนนี้น่ารื่นรมย์จริงๆ

น่ารื่นรมย์ adj pleasant
ความหมายเหมือนกับ: น่าพอใจ , น่าสบาย , น่าอภิรมย์
คำตรงข้าม: น่าเบื่อ , ไม่น่าสนใจ , น่าอิดหนาระอาใจ
ตัวอย่างประโยค: เขาอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่น่ารื่นรมย์

นรคุณ v be ungrateful
คำอธิบาย: ไม่สำนึกบุญคุณ
ความหมายเหมือนกับ: อกตัญญู , ไม่รู้คุณ
คำตรงข้าม: กตัญญู , รู้คุณ
ตัวอย่างประโยค: เขาเนรคุณได้แม้แต่บิดาแท้ๆ ของเขา

นรเทศ v exile
คำอธิบาย: บังคับให้ออกไปเสียจากประเทศหรือถิ่นที่อยู่ของตน
ความหมายเหมือนกับ: ขับไล่
ตัวอย่างประโยค: ผู้นำคอมมิวนิสต์ถูกเนรเทศไปประเทศจีนหลังจากหมดอำนาจ

บ้านรับรอง n guesthouse
คำอธิบาย: บ้านที่สร้างไว้สำหรับรับรองแขก
หน่วยนับ: หลัง, บ้าน
ความหมายเหมือนกับ: เรือนรับรอง
ตัวอย่างประโยค: พ่อเลี้ยงสร้างบ้านรับรองไว้บนเนินผาที่เห็นทิวทัศน์ได้อย่างชัดเจน

ระเนระนาด adj lying superimposed disorderly
คำอธิบาย: เกลื่อนกลาด (ใช้แก่สิ่งที่อยู่ในลักษณะที่ล้มทับกันอยู่เรี่ยรายมากมาย)
ความหมายเหมือนกับ: เกลื่อนกลาด , ระเนนระนาด
ตัวอย่างประโยค: รถพุ่งชนรั้วไม้ไผ่จนล้มระเนระนาด

ระเหินระหก v wander
ความหมายเหมือนกับ: ระหกระเหิน , ดั้นด้น

ร้อนรุ่ม v be restless
ความหมายเหมือนกับ: กระวนกระวาย , ทุรนทุราย , กระสับกระส่าย , รุ่มร้อน
ตัวอย่างประโยค: แม้ว่าจะอยู่ภายใต้อารยธรรมตะวันตก แต่ภายในจิตใจของเรากลับยิ่งร้อนรุ่มเรียกร้องความเป็นไทยมากขึ้น

ร้อนร v be impatient
คำอธิบาย: แสดงอาการกระวนกระวาย
ความหมายเหมือนกับ: กระวนกระวาย , ทุรนทุราย , ร้อนรุ่ม , ร้อนใจ
ตัวอย่างประโยค: นอกจากในใจของเขาจะร้อนรนเหมือนโดนไฟเผาแล้ว มันยังเต้นระทึกกึกก้องจนแทบไม่เป็นจังหวะอีกด้วย

ย้อนรอย v retrace
ความหมายเหมือนกับ: ย้อนกลับมา
ตัวอย่างประโยค: ขโมยย้อนรอยกลับมาฆ่าเขา

ประธานรัฐสภา n Speaker of Parliament
ตัวอย่างประโยค: พรรคฝ่ายค้านพยายามรวบรวมเสียงของส.ส.เพื่อเข้าชื่อกันขอให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ

มโนร n wish
ความหมายเหมือนกับ: ความหวัง , ความประสงค์ , ความใฝ่ฝัน

มโนร adj pleasing
คำอธิบาย: เป็นที่ชอบใจ, เป็นที่ชื่นชอบ
ความหมายเหมือนกับ: มโนรมย์ , งาม

มโนราห์ n classical Thai tune
คำอธิบาย: ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง
หน่วยนับ: บท, ทำนอง
ตัวอย่างประโยค: เขาร้องมโนราห์ได้เพราะมาก

ซ่อนรูป v cover up one´s figure
คำอธิบาย: มีลักษณะให้เห็นขนาดย่อมกว่าตัวจริง, ใหญ่ดูเป็นเล็ก
ตัวอย่างประโยค: ดูเหมือนเธอจะร่างเล็ก แต่จริงๆ นั้นเธอซ่อนรูป

ฐานราก n foundation
คำอธิบาย: โครงสร้างใต้ดิน ทำหน้าที่รับน้ำหนักโครงสร้างส่วนบนของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
ความหมายเหมือนกับ: โครงสร้างรองรับ
ตัวอย่างประโยค: อาคารนี้มีฐานรากมั่นคงมาก

การเต้นร n dancing
คำอธิบาย: การเคลื่อนไปโดยมีระยะก้าวตามกำหนดให้เข้าจังหวะกับดนตรี ซึ่งเรียกว่า ลีลาศ โดยปกติเต้นเป็นคู่ชายหญิง, รำเท้า ก็ว่า เช่น ฝรั่งรำเท้า
ตัวอย่างประโยค: การเต้นรำเป็นการออกกำลังการชนิดหนึ่ง

กินนร n mythical creature
คำอธิบาย: อมนุษย์ในนิยาย มี 2 ชนิด ชนิดหนึ่งเป็นครึ่งคนครึ่งนก ท่อนบนเป็นคน ท่อนล่างเป็นนก อีกชนิดหนึ่งมีรูปร่างเหมือนคน เมื่อจะไปไหนมาไหน ก็ใส่ปีกใส่หางบินไป
หน่วยนับ: ตน, ตัว
ตัวอย่างประโยค: คนโบราณเชื่อกันว่า ในป่าหิมพานต์มีกินนรอาศัยอยู่

กินนรรำ n a Thai dancing posture
คำอธิบาย: ชื่อท่าละครชนิดหนึ่ง

กินนรรำ n kind of Thai verse
คำอธิบาย: ชื่อกลบทชนิดหนึ่ง

กินร n half-bird half-woman
คำอธิบาย: กินนรเพศหญิง
หน่วยนับ: ตัว, ตน
ตัวอย่างประโยค: เขาฝันเห็นกินรีกำลังเล่นน้ำในสระ

กินรูป v look smaller than reality
คำอธิบาย: มีลักษณะให้เห็นขนาดย่อมกว่าตัวจริง ใหญ่ดูเป็นเล็ก
ความหมายเหมือนกับ: ซ่อนรูป
ตัวอย่างประโยค: หุ่นของเธอกินรูปจึงดูไม่ค่อยอ้วน

การฟ้อนร n dance
ความหมายเหมือนกับ: การร่ายรำ
ตัวอย่างประโยค: มีการฟ้อนรำแก้บนที่พระพรหมทุกวัน

นรกโลก n deadwood
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนเลว , คนหนักโลก , คนหนักแผ่นดิน

นร n driver
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนขับรถ
ตัวอย่างประโยค: หน้าทำเนียบจะมีคนรถมาจอดรถนอนรอเจ้านายกันเป็นแถว

นรวย n wealthy person
คำอธิบาย: ผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: เศรษฐี , ผู้ร่ำรวย , ผู้มั่งมี
คำตรงข้าม: คนจน
ตัวอย่างประโยค: คนรวยมักใช้เงินฟาดหัวเพื่อตัดปัญหาอุปสรรคต่างๆ

นรัก n lover
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: แฟน , คู่รัก
ตัวอย่างประโยค: ผู้ชายทั่วไปมักมองเห็นคนรักของตนสวยกว่าคนอื่นๆ

นรับ n receiver
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้รับ
คำตรงข้าม: คนส่ง
ตัวอย่างประโยค: เขาต้องเขียนจดหมายร้องทุกข์ส่งไปให้คนรับอื่นๆ อีกหลายฉบับ

นรับใช้ n servant
คำอธิบาย: ผู้รับจ้างทำงานบ้าน
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนใช้ , บ่าว , ขี้ข้า
คำตรงข้าม: เจ้านาย , นาย
ตัวอย่างประโยค: คำปูนไปทำงานเป็นคนรับใช้ที่กรุงเทพฯ

นรัสเซีย n Russian
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ชาวรัสเซีย
ตัวอย่างประโยค: คนรัสเซียมีหลายเชื้อสาย

นร้าย n outlaw
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ร้าย
คำตรงข้าม: คนดี , คนบริสุทธิ์
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายดักปล้นเงินจากลูกค้าของธนาคาร

นรุ่นก่อน n older generation
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนรุ่นเก่า
คำตรงข้าม: คนรุ่นใหม่
ตัวอย่างประโยค: เรื่องนี้เป็นความเชื่อของคนรุ่นก่อนที่เราไม่ควรลบหลู่

นรุ่นเดียวกัน n contemporary
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนวัยเดียวกัน
คำตรงข้าม: คนต่างวัย

นรุ่นหลัง n new generation
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนรุ่นใหม่
คำตรงข้าม: คนรุ่นเก่า , คนรุ่นก่อน
ตัวอย่างประโยค: คนรุ่นหลังมักละเลยคำสอนที่เป็นประโยชน์ของคนรุ่นเก่า

นรุ่นใหม่ n young generation
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนรุ่นหลัง
คำตรงข้าม: คนรุ่นเก่า , คนรุ่นก่อน
ตัวอย่างประโยค: คนรุ่นใหม่มักจะลืมประเพณีดั้งเดิมที่เคยปฏิบัติสืบต่อๆ กันมา

กั้นรั้ว v fence
ความหมายเหมือนกับ: ล้อมรั้ว
ตัวอย่างประโยค: พ่อกั้นรั้วหลังบ้าน

การดิ้นร n struggling
ความหมายเหมือนกับ: ความดิ้นรน
ตัวอย่างประโยค: ทุกชีวิตมีการดิ้นรนแสวงหา

ความร้อนร n impatience
ความหมายเหมือนกับ: ความรุ่มร้อน , ความกระวนกระวาย , ความร้อนรุ่ม
ตัวอย่างประโยค: ข้อความในจดหมายดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความร้อนรนของรัฐบาลที่จะ ผลักดันร่างกฎหมายฟื้นฟูเศรษฐกิจหลายฉบับให้ผ่านความเห็นชอบ

งานราตรี n evening party
ความหมายเหมือนกับ: งานกลางคืน

จนแล้วจนรอด adv for a long time
คำอธิบาย: เป็นอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆ ไป
ตัวอย่างประโยค: เขาตั้งใจจะร่อนจดหมายสมัครงานไปยังบริษัทเป้าหมาย จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้ทำเสียที

จานรอง n saucer
คำอธิบาย: จานที่ใช้สำหรับรองถ้วยหรือรองแก้ว
หน่วยนับ: ใบ, ลูก
ตัวอย่างประโยค: อย่าลืมใช้จานรองทุกครั้งที่เสิร์ฟน้ำให้แขก

โจนร่ม n name of an ancient game
คำอธิบาย: การเล่นชนิดหนึ่งที่กล่าวถึงว่ามีการมหรสพสมโภชต่างๆ และมีโจนร่มด้วย

ช้อนรองเท้า n shoehorn

ดิ้นรนขวนขวาย v struggle
ตัวอย่างประโยค: เขาดิ้นรนขวนขวายออกจากบ้านไปแสวงโชคที่กรุงเทพ

ดินระเบิด n dynamite
คำอธิบาย: ดินปืนอย่างแรงใช้สำหรับระเบิดให้แตกทำลายไป
ความหมายเหมือนกับ: ดินปืน , ดินสำลี , ดินดำ , ลูกปืน
ตัวอย่างประโยค: เขาซื้อดินระเบิดมาทำดอกไม้ไฟ

ต้นร่าง n manuscript
คำอธิบาย: ฉบับที่ร่างไว้เดิม
หน่วยนับ: ฉบับ,บท,เรื่อง,แผ่น
ความหมายเหมือนกับ: ต้นฉบับ , ฉบับร่าง , ร่าง , แบบ , ภาพร่าง , แปลน
ตัวอย่างประโยค: เขาส่งต้นร่างของบทละครให้อาจารย์ตรวจ

ทุนรอน n capital
คำอธิบาย: ทรัพย์ที่มีเอาไว้ใช้สอยหาผลประโยชน์
ความหมายเหมือนกับ: เงินสะสม , เงินลงทุน , ทุน

ทุ่นระเบิด n underwater mine
คำอธิบาย: เครื่องกีดขวางที่มีอำนาจระเบิด ผูกโซ่ถ่วงให้ลอยประจำอยู่ใต้น้ำเพื่อทำลายหรือต่อต้านการบุกรุกของฝ่ายศัตรูทางทะเล
หน่วยนับ: ทุ่น, อัน
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจออกดำเนินการวางทุ่นระเบิดไว้ตามแนวชายแดน

ทุนรัฐบาล n government scholarship

เทียนรุ่ง n candle used in temple during all might of sixth lunar month
คำอธิบาย: เทียนที่จุดในพระอุโบสถในวันวิสาขบูชาเป็นต้น มีขนาดใหญ่พอจุดอยู่ได้ตลอดคืน
หน่วยนับ: เล่ม, ต้น

เป็นระบบ adj systematic
คำอธิบาย: มีส่วนสัมพันธ์ประสานเข้ากันเป็นอย่างดี

พนักงานต้อนรับ n receptionist
คำอธิบาย: ผู้ที่ทำหน้าที่รับรองแขกหรือผู้มาเยี่ยม
หน่วยนับ: คน

พนักงานรักษาความปลอดภัย n security guard
คำอธิบาย: ผู้มีหน้าที่ระวังดูแลให้มีความปลอดภัยในสถานที่หนึ่งๆ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: รปภ.

พายุโซนร้อน n tropical storm
คำอธิบาย: ชื่อพายุหมุนที่มีความเร็ว 34-63 น๊อต 62-117 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
หน่วยนับ: ลูก
ตัวอย่างประโยค: พายุโซนร้อนที่ชื่อไนกีจะเคลื่อนผ่านเชียงรายเย็นวันนี้

เพื่อนร่วมทาง n fellow traveler
คำอธิบาย: ผู้ที่เดินทางร่วมกัน
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: ผมได้นัดหมายเพื่อนร่วมทางอีกหลายคน เพื่อชวนกันสำรวจและบันทึกภาพน้ำตกอันสวยงาม

โรงแรมม่านรูด n motel
หน่วยนับ: แห่ง
ตัวอย่างประโยค: หนุ่มสาวนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมรักกันในโรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่งย่านฝั่งธนบุรี

หันรีหันขวาง v turn around undecidedly
คำอธิบาย: อาการที่หันเหไปมาตัดสินใจไม่ถูกว่าจะทำอย่างไร
ความหมายเหมือนกับ: เก้ๆ กังๆ
ตัวอย่างประโยค: เขายืนหันรีหันขวางอยู่พักหนึ่งแล้วนอนหมอบลงเช่นเดิม

หันรีหันขวาง v to turn around undecidedly
ความหมายเหมือนกับ: เก้ๆ กังๆ
ตัวอย่างประโยค: แมวขยับร่างหันรีหันขวางอยู่พักหนึ่งแล้วนอนหมอบลงเช่นเดิม

เหียนราก v feel like vomiting
คำอธิบาย: ทำอาการจะอาเจียน
ความหมายเหมือนกับ: คลื่นเหียน , คลื่นไส้
ตัวอย่างประโยค: เธอตื่นเช้ามาเหียนรากทุกเช้า

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ n International Labour Organization

นรมิต v change by magic
คำอธิบาย: สร้างหรือบันดาลด้วยอำนาจ ฤทธิ์ หรืออภินิหารให้บังเกิดเป็นขึ้นมีขึ้นโดยฉับพลัน
ความหมายเหมือนกับ: นิรมิต , เสก
ตัวอย่างประโยค: หนุมารเนรมิตกายให้ใหญ่เท่าเขาจักรวาลโอบล้อมกองทัพของพระรามไว้

นรมิต v change by magic
คำอธิบาย: สร้างหรือบันดาลด้วยอำนาจ ฤทธิ์ หรืออภินิหารให้บังเกิดเป็นขึ้นมีขึ้นโดยฉับพลัน
ความหมายเหมือนกับ: นิรมิต , เสก
ตัวอย่างประโยค: หนุมารเนรมิตกายให้ใหญ่เท่าเขาจักรวาลโอบล้อมกองทัพของพระรามไว้

เป็นระยะๆ adv intermittently
คำอธิบาย: เว้นเป็นช่วงๆ สม่ำเสมอต่อเนื่องกันไป
ความหมายเหมือนกับ: เป็นช่วงๆ
ตัวอย่างประโยค: พิธีสวดอ้อนวอนของหมอผีดังขึ้นเป็นระยะๆ หน้าลานบ้าน

เป็นระยะๆ adv at intervals
คำอธิบาย: เว้นช่วงระยะทางเป็นช่วงๆ สม่ำเสมอต่อเนื่องกันไป
ตัวอย่างประโยค: เสาไฟฟ้าใหม่เอี่ยมปักเป็นระยะๆ

เป็นรายตัว adv one by one
ความหมายเหมือนกับ: เป็นรายบุคคล
ตัวอย่างประโยค: กรรมมาธิการการปกครองเรียกนายตำรวจผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงเรียงเป็นรายตัว

เปลี่ยนรูป v be changed
คำอธิบาย: มีลักษณะที่เปลี่ยนไปจากเดิม
ตัวอย่างประโยค: ในขณะที่เพ่งมองภาพนั้นนอกจากกล้ามเนื้อภายในลูกตาจะดึงแก้วตาให้เปลี่ยนรูปเพื่อเพิ่มการรวมแสงให้มองเห็นชัดขึ้น

อย่างเป็นระเบียบ adv orderly
ความหมายเหมือนกับ: อย่างมีแบบแผน , อย่างมีระเบียบ
ตัวอย่างประโยค: บัณฑิตใหม่นั่งกันอย่างเป็นระเบียบในห้องประชุม

การขึ้นราคา n increasing
คำตรงข้าม: การลดราคา
ตัวอย่างประโยค: การขึ้นราคาน้ำมันส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมาก

ตกนร v go to hell
ความหมายเหมือนกับ: ลงนรก
คำตรงข้าม: ขึ้นสวรรค์
ตัวอย่างประโยค: ตามหลักศาสนาพุทธ ถ้าใครทำชั่วผู้นั้นจะต้องตกนรก

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย n decorum
ความหมายเหมือนกับ: ความเป็นระเบียบ , ความเรียบร้อย
คำตรงข้าม: ความยุ่งเหยิง , ความวุ่นวาย
ตัวอย่างประโยค: การออกกฎข้อบังคับขึ้นมาใช้ในสังคมเพื่อให้สังคมเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ความเป็นระเบียบ n orderliness
ความหมายเหมือนกับ: ความเรียบร้อย , ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
คำตรงข้าม: ความวุ่นวาย , ความยุ่งเหยิง
ตัวอย่างประโยค: ความเป็นระเบียบของการทำงานช่วยให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็ว

ความสนุกสนานร่าเริง n enjoyment
ความหมายเหมือนกับ: ความสนุกสนาน , ความร่าเริง
คำตรงข้าม: ความสลดใจ , ความทุกข์ใจ
ตัวอย่างประโยค: ประเพณีไทยมีการละเล่นที่แสดงออกถึงความสนุกสนานร่าเริงมากมาย

ความรื่นรมย์ n pleasantness
ความหมายเหมือนกับ: ความเบิกบานใจ
คำตรงข้าม: ความสลดใจ , ความปวดร้าวใจ , ความเศร้าใจ
ตัวอย่างประโยค: นักประพันธ์ถ่ายทอดโลกของความรื่นรมย์และไร้เดียงสาของเด็กผ่านตัวละคร

เลือนราง adj dim
ความหมายเหมือนกับ: มัว
คำตรงข้าม: ชัดเจน , แจ่ม
ตัวอย่างประโยค: ดาวคืนแรมสว่างพอที่จะมองเห็นเส้นทางอันเลือนรางกลางทุ่ง

เลือนราง v be dim
ความหมายเหมือนกับ: มัว
คำตรงข้าม: ชัดเจน , แจ่ม
ตัวอย่างประโยค: ความจำของผมชักจะเลือนรางเสียแล้ว

เลือนราง adv dimly
ความหมายเหมือนกับ: มัว
คำตรงข้าม: ชัดเจน , แจ่ม
ตัวอย่างประโยค: โมจำเสียงพ่อได้เลือนรางเต็มที

ดินร่วน n combination of clay
คำอธิบาย: ดินที่มีเนื้อดินเป็นดินเหนียวปนทรายกับขุยอินทรีย์ประกอบกัน มีสภาพซุย
ความหมายเหมือนกับ: ดินปนทราย , ดินซุย , ดินร่วนซุย
คำตรงข้าม: ดินเหนียว
ตัวอย่างประโยค: ฟักทองชอบดินร่วน

ต้นร้ายปลายดี n be bad at the beginning and good at the end
คำอธิบาย: ตอนแรกประพฤติตัวไม่ดี แต่ภายหลังกลับสำนึกตัวได้แล้วประพฤติดีตลอดไป, ตอนต้นไม่ดีไปดีเอาตอนหลัง
คำตรงข้าม: ต้นดีปลายร้าย
ตัวอย่างประโยค: ธรรมดาของการทำการค้ามักจะต้นร้ายปลายดีเสมอ

เมืองนร n hell
คำอธิบาย: เมืองที่เป็นแดนทรมานคนตายที่ทำบาป
ความหมายเหมือนกับ: นรก , เมืองผี
คำตรงข้าม: เมืองสวรรค์
ตัวอย่างประโยค: คนที่ไปเมืองนรกคือคนที่ทำบาปมาก

ไม่ยินดียินร้าย v appear indifferent
คำอธิบาย: ไม่แสดงความรู้สึกอะไรออกมา
ความหมายเหมือนกับ: เฉยชา
คำตรงข้าม: ยินดียินร้าย
ตัวอย่างประโยค: ร้านรวงยังคงปิดประตูสนิทราวกับไม่ยินดียินร้ายที่จะค้าขายในวันนี้

ช่างจำนรรจา v be chatty
ความหมายเหมือนกับ: ช่างเจรจา , ช่างพูด , พูดเก่ง , คุยเก่ง
ตัวอย่างประโยค: ในบรรดาเด็กๆ ในหมู่บ้าน จ้อยจะช่างจำนรรจามากกว่าคนอื่น

ช่างจำนรรจา adj talkative
ความหมายเหมือนกับ: ช่างเจรจา , ช่างพูด , พูดเก่ง , คุยเก่ง
ตัวอย่างประโยค: ในบรรดาลูกๆ ของเธอ บอยฉายแววความเป็นเด็กช่างจำนรรจามาแต่เล็กแล้ว

เว้นระยะ v space (out)
ตัวอย่างประโยค: นักข่าวชิงจังหวะที่รัฐมนตรีเว้นระยะการพูดยิงคำถามด้วยความว่องไว

งานรัดตัว v be tied to work
คำอธิบาย: งานมากจนไม่มีเวลาจะไปทำอย่างอื่น
ตัวอย่างประโยค: ข้ออ้างที่เรามักนิยมใช้แก้ตัวเมื่อไม่อยากออกกำลังกายก็คือ ไม่มีเวลา งานรัดตัว ไม่มีเพื่อนออกกำลังกาย

นรมิต v change by magic
คำอธิบาย: สร้างหรือบันดาลด้วยอำนาจ ฤทธิ์ หรืออภินิหารให้บังเกิดเป็นขึ้นมีขึ้นโดยฉับพลัน
ความหมายเหมือนกับ: นิรมิต , เสก
ตัวอย่างประโยค: หนุมารเนรมิตกายให้ใหญ่เท่าเขาจักรวาลโอบล้อมกองทัพของพระรามไว้

เป็นระยะๆ adv at intervals
คำอธิบาย: เว้นช่วงระยะทางเป็นช่วงๆ สม่ำเสมอต่อเนื่องกันไป
ตัวอย่างประโยค: เสาไฟฟ้าใหม่เอี่ยมปักเป็นระยะๆ

เป็นระยะๆ adv intermittently
คำอธิบาย: เว้นเป็นช่วงๆ สม่ำเสมอต่อเนื่องกันไป
ความหมายเหมือนกับ: เป็นช่วงๆ
ตัวอย่างประโยค: พิธีสวดอ้อนวอนของหมอผีดังขึ้นเป็นระยะๆ หน้าลานบ้าน

เป็นรายตัว adv one by one
ความหมายเหมือนกับ: เป็นรายบุคคล
ตัวอย่างประโยค: กรรมมาธิการการปกครองเรียกนายตำรวจผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงเรียงเป็นรายตัว

เปลี่ยนรูป v be changed
คำอธิบาย: มีลักษณะที่เปลี่ยนไปจากเดิม
ตัวอย่างประโยค: ในขณะที่เพ่งมองภาพนั้นนอกจากกล้ามเนื้อภายในลูกตาจะดึงแก้วตาให้เปลี่ยนรูปเพื่อเพิ่มการรวมแสงให้มองเห็นชัดขึ้น

เว้นระยะ v space (out)
ตัวอย่างประโยค: นักข่าวชิงจังหวะที่รัฐมนตรีเว้นระยะการพูดยิงคำถามด้วยความว่องไว

อย่างเป็นระเบียบ adv orderly
ความหมายเหมือนกับ: อย่างมีแบบแผน , อย่างมีระเบียบ
ตัวอย่างประโยค: บัณฑิตใหม่นั่งกันอย่างเป็นระเบียบในห้องประชุม

กินรวบ n illegal lottery
คำอธิบาย: เรียกหวยใต้ดินซึ่งอาศัยเลขท้ายของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกเป็นรางวัล
ความหมายเหมือนกับ: สลากกินรวบ , หวยเถื่อน
ตัวอย่างประโยค: รายชื่อเจ้ามือสลากกินรวบที่หน่วยข่าวกรองรวบรวมไว้ในเขตจังหวัดขอนแก่นมีเป็นร้อยคน

เงินรายได้ n revenue
ความหมายเหมือนกับ: รายได้
ตัวอย่างประโยค: คุณต้องอยู่จัดทำงบเงินรายได้ของปี 2545 ให้เรียบร้อย

น้ำมันร n petrol
ตัวอย่างประโยค: พนักงานสามารถเบิกเงินค่าน้ำมันรถได้อีกต่างหาก

นรักษาการ n one acting temporarily in place of

นรับภาระ n one carrying a burden
ความหมายเหมือนกับ: ผู้แบกภาระ , คนแบกภาระ
คำตรงข้าม: ผู้โยนภาระ

นรายงาน n reporter

นรู้เห็นเหตุการณ์ n witness
ความหมายเหมือนกับ: ผู้พบเห็นเหตุการณ์

สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า n orphanage

สำนักราชเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร n The Secretariat of the House of Representatives

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ n International Monetary Fund

หน่วยงานรัฐบาล n government sector
ความหมายเหมือนกับ: หน่วยราชการ
คำตรงข้าม: หน่วยงานเอกชน

ภาษาในระดับสูง n high level language
คำตรงข้าม: ภาษาต่ำ , ภาษาในระดับต่ำ

ผู้ต้อนรับ n receptionist
ความหมายเหมือนกับ: ผู้รับแขก , ผู้ดูแลต้อนรับ

ผู้ดูแลต้อนรับ n receptionist
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ต้อนรับ , ผู้รับแขก

เพื่อนร่วมสถาบัน n schoolmate

ไม่เป็นเรื่องเป็นราว adv nonsensically
ความหมายเหมือนกับ: ไร้สาระ

เป็นรอย v be crumpled
ความหมายเหมือนกับ: ย่น , ยู่ยี่
คำตรงข้าม: เรียบ

เป็นระเบียบ v be beautiful
ความหมายเหมือนกับ: สวยงาม

นรุ่นต่อไป n next generation
ความหมายเหมือนกับ: คนรุ่นหลัง

อ่อนระโหยโรยแรง v be exhausted
ความหมายเหมือนกับ: อ่อนเพลีย , เพลีย , อ่อนล้า , อ่อนแรง

อ่อนระโหยโรยแรง v be weary
ความหมายเหมือนกับ: อิดโรย , อ่อนโรย

นระยะแรก adv at the first stage
ความหมายเหมือนกับ: ในขั้นแรก , ในตอนแรก
คำตรงข้าม: ในขั้นสุดท้าย , ในตอนท้าย

จานรองแก้ว n saucer
ความหมายเหมือนกับ: ที่รองถ้วย

มันรังนก n Thai sweetmeat made of fried sweet-potato

นร่ำรวย n the rich
ความหมายเหมือนกับ: คนมั่งมี
คำตรงข้าม: คนจน

นร่อนเร่พเนจร n tramp

ต้อนรับแขก v receive visitors
ความหมายเหมือนกับ: รับรองแขก

ต้นรัง n ingrin

รื่นรมย์ v be happy
ความหมายเหมือนกับ: เกษมสันต์ , สุข , รื่นเริง , สุขสม

รื่นรมย์ v be happy
ความหมายเหมือนกับ: เกษมศานต์ , สุข , รื่นเริง , สุขสม

ความไม่เป็นระเบียบ n tumult
ความหมายเหมือนกับ: ความสับสนวุ่นวาย , ความวุ่นวาย

การเป็นรอง n disadvantage
ความหมายเหมือนกับ: การแพ้เปรียบ
คำตรงข้าม: ความได้เปรียบ

ร่วมเป็นร่วมตาย adv shoulder to shoulder
ความหมายเหมือนกับ: เคียงข้าง , ร่วมทุกข์ร่วมสุข

งานต้อนรับ n welcoming party

เป็นระเบียบ v be pleasing
ความหมายเหมือนกับ: สวยงาม , ดูดี , เรียบร้อย
คำตรงข้าม: รก , รุงรัง

ค่าตอบแทนรายเดือน n salary
ความหมายเหมือนกับ: ค่าจ้างรายเดือน

เงินรัฐบาล n government fund
ความหมายเหมือนกับ: เงินแผ่นดิน , เงินของรัฐ , เงินของแผ่นดิน
คำตรงข้าม: เงินราษฎร์ , เงินส่วนตัว

ดิ้นร v struggle
ความหมายเหมือนกับ: มุมานะ

นอนราบ v lie prone
ความหมายเหมือนกับ: นอนพังพาบ , หมอบราบ

เป็นรูปธรรม v become visible
ความหมายเหมือนกับ: เป็นตัวเป็นตน

เปลี่ยนรัชกาล v change of dynasty
ความหมายเหมือนกับ: เปลี่ยนพระเจ้าแผ่นดิน , เปลี่ยนแผ่นดิน

รื่นรมย์ adj cheerful
ความหมายเหมือนกับ: แจ่มใส , สุขใจ , ชื่นบาน
คำตรงข้าม: เศร้าหมอง , หมองมัว

เลี้ยงต้อนรับ v give a welcome party

วันรุ่ง n tomorrow
ความหมายเหมือนกับ: วันพรุ่งนี้

วันรุ่ง n tomorrow
ความหมายเหมือนกับ: วันพรุ่ง

นระหว่างที่ prep when
ความหมายเหมือนกับ: ขณะที่

ดิ้นร v struggle
ความหมายเหมือนกับ: ฝ่าฟัน

ถอนต้นก่นราก v eradicate
ความหมายเหมือนกับ: ขุดรากถอนโคน , ถอนรากถอนโคน

ถอนต้นก่นราก v extirpate
ความหมายเหมือนกับ: ขุดรากถอนโคน , ถอนราก

เผ็ดร้อนรุนแรง adv at it hammer and tongs
ความหมายเหมือนกับ: รุนแรง

วันร้าย n bad day
ความหมายเหมือนกับ: วันชั่ว , ทักทิน

นางฟ้อนร n actress
ความหมายเหมือนกับ: นางละคร , นางรำ

ประสานรอย v solder
ความหมายเหมือนกับ: เชื่อม , ต่อ

เรือนรับรอง n guesthouse

บินร่อน v fly
ความหมายเหมือนกับ: บิน

ระเนนระนาด adj lying superimposed disorderly
ความหมายเหมือนกับ: ระเนระนาด

ระเนนระนาด adj lying superimposed disorderly
ความหมายเหมือนกับ: เกลื่อนกลาด

แหวนรังแตน n hexogonal-shaped ring

เงินรัชชูปการ n capitation
ความหมายเหมือนกับ: ภาษีรัชชูปการ

นร n peahen
ความหมายเหมือนกับ: เมารี

จำนวนรวม n total
ความหมายเหมือนกับ: ผลรวม

ผู้ต้อนรับ n receptionist
ความหมายเหมือนกับ: ผู้รับแขก , ผู้ดูแลต้อนรับ

ผู้ดูแลต้อนรับ n receptionist
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ต้อนรับ , ผู้รับแขก

การต้อนรับ n greeting
ความหมายเหมือนกับ: การทักทายปราศรัย
คำตรงข้าม: บึ้งตึง , บึ้งใบ้

จำนวนรวม n quantity
ความหมายเหมือนกับ: จำนวน , ผลรวม

เป็นรูๆ adj perforated

ทำให้เป็นรูๆ v perforate

ดาววานร n name of a zodiacal constellation
ความหมายเหมือนกับ: ดาวโคมูตร , ดาวงอนไถ , ดาวงูผู้ , ดาวมฆา

มโนรมย์ adj pleasing
ความหมายเหมือนกับ: งาม

นร n form of folk-dance in the south of Thailand
ความหมายเหมือนกับ: มโนราห์

รื่นรมย์ adj refreshing
ความหมายเหมือนกับ: สดชื่น , ปลอดโปร่ง

รื่นรมย์ v be cheerful
ความหมายเหมือนกับ: ชื่นมื่น , สดใส , ร่าเริง , สนุกสนาน , เบิกบาน , สุขใจ , แจ่มใส

ถอนรากเหง้า v dig out
ความหมายเหมือนกับ: ขุด , ขุดโค่น

ดิ้นร v strive
ความหมายเหมือนกับ: เสือกสน

การบินร่อน n flying
ความหมายเหมือนกับ: การบิน , การโผยิน , การเหิน

การวนรอบ n whirl
ความหมายเหมือนกับ: การหมุน , การเวียน

นรุ่นเก่า n older generation
คำตรงข้าม: คนรุ่นใหม่

รื่นรมย์ adv joyfully
ความหมายเหมือนกับ: สนุกสนาน , ครึกครื้น , สำราญใจ
คำตรงข้าม: เศร้าโศก , สลดใจ

ความดิ้นร n struggling

ความร้อนรุ่ม n impatience
ความหมายเหมือนกับ: ความรุ่มร้อน , ความกระวนกระวาย

ความไม่เป็นระเบียบ n disorganization
ความหมายเหมือนกับ: ความสับสน , ความวุ่นวาย

ความร้อนรุ่ม n impatience
ความหมายเหมือนกับ: ความรุ่มร้อน

ชนวนระเบิด n fuse

ช่องเดินร n lane
ความหมายเหมือนกับ: ช่องการจราจร , ช่องทางจราจร

ขึ้นรถไม่ทัน v miss a train
ความหมายเหมือนกับ: พลาดรถ

ไม้วางบนรอด n joist
ความหมายเหมือนกับ: ไม้รองพื้นกระดาน , ไม้วางบนคาน

ที่ส่วนรวม n public land
ความหมายเหมือนกับ: ชุมชน , ที่โล่งแจ้ง

แดนนร n hell
ความหมายเหมือนกับ: นรก , เมืองนรก

จังหวัดนราธิวาส n Narathiwat

ห้องเต้นร n ballroom

บินร่อน v hover

เป็นระเบียบ v be neat and tidy
ความหมายเหมือนกับ: มีระเบียบ

ความไม่เป็นระเบียบ n complexity
ความหมายเหมือนกับ: ความสับสน , ความวุ่นวาย
คำตรงข้าม: ความเป็นระเบียบ

ความไม่เป็นระเบียบ n clutter
ความหมายเหมือนกับ: ความรกรุงรัง
คำตรงข้าม: ความเป็นระเบียบ

ความไม่เป็นระเบียบ n disorder
ความหมายเหมือนกับ: ความยุ่งเหยิง
คำตรงข้าม: ความสงบ , ความสงบสุข , ความสงบเรียบร้อย

ดินร่วนซุย n combination of clay
ความหมายเหมือนกับ: ดินปนทราย , ดินซุย
คำตรงข้าม: ดินเหนียว

แดนนร n hell
ความหมายเหมือนกับ: เมืองนรก
คำตรงข้าม: สวรรค์

เงินรางวัล n reward

ดำเนินรอยตาม v follow in the footsteps of

เป็นระเบียบ v be neat and tidy
ความหมายเหมือนกับ: มีระเบียบ

สลากกินรวบ n illegal lottery
ความหมายเหมือนกับ: หวยเถื่อน

เลี้ยงต้อนรับ v give/hold a dinner of welcome
ความหมายเหมือนกับ: เลี้ยงรับ

สิ้นเรื่องสิ้นราว v end a story
ความหมายเหมือนกับ: จบเรื่องค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top