นมเปรี้ยว

ภาษาอังกฤษ


n yogurt
คำอธิบาย: อาหารประเภทหนึ่งทำจากนมที่เติมแบคทีเรียลงไปด้วย
คำที่เกี่ยวข้อง: yoghourt , yoghurt