นมาซ

ภาษาอังกฤษ


n worship of the Allah´s kindness